Uorden i skraldespandene

Hej alle.

Efter lang tids søgen er det nu lykkedes at finde et renovationsselskab, som vil fjerne den stigende uorden i kvarterets skraldespande.

Vi vil gerne bemærke, at det som udgangspunkt er op til beboerne at sikre, at egne skraldespande er i orden, således at det ikke giver andre yderligere problemer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen